Ochrona danych

Z technologią tworzenia, projektowania i eksploatacji systemu związany jest ważny problem - jakości ochrony informacji we wszystkich etapach powstawania i działania systemu.

Informacja i jej rola w rzeczywistym świecie jest namacalnie oczywista. Informacja traktowana jest na równi z konkretnymi dobrami materialnymi i należy do cennych zasobów użytkownika ponieważ umiejętnie i terminowo przetworzona może służyć pomnożeniu dóbr. Istnieją obecnie organizacje które całą swoją działalność uzależniają od odpowiednio gromadzonych i przechowywanych danych. Aspekt ochrony danych jest niezmiernie ważny również dla tych usługowych jednostek gospodarczych które przechowują i korzystają z danych o swoich klientach - firmach jak i osobach fizycznych, którym winni są wysoką jakość ochrony powierzonych im danych.

(1)  
(2)  
(3)  
(4)