Zastrzeżenia co do modelu liniowego

Zastrzeżenia co do tego modelu to przede wszystkim, jak pisze Górski (1999) nieuwzględnienie procesu weryfikacji pomiędzy poszczególnymi etapami (trudności z cofnięciem się i zmianą elementów poprzedniego etapu), przyjęcie założenia że właściwą specyfikację można określić na samym początku procesu oraz długi czas upływający między etapami tworzenia specyfikacji a dostarczeniem systemu. Beynon - Davies (1999) zwraca także uwagę na zbyt monolityczną budowę tego systemu, czego konsekwencją jest niska czułość na szybkie zmiany organizacyjne oraz zaangażowanie uczestników w prace tylko we wczesnych etapach cyklu życia. Model ten jest właściwy dla krótkich projektów a dobrze określonymi i zrozumianymi wymaganiami oraz z w pełni przygotowana specyfikacją. Inne zalety jak pisze Jaszkiewicz (1997) łączą się z łatwością: zarządzania projektem, planowania i harmonogramowania oraz monitorowania przedsięwzięcia.

1 
2 
3 


5 
6 
7