Sufrażystki

Wyraźna zmiana postrzegania kobiety i jej roli życiowej i zawodowej dokonała się w XIX wieku. Na całym świecie rozwijały się wówczas ruchy feministyczne, które rozpoczęły walkę o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Jako jeden z pierwszych o równouprawnieniu kobiet zaczął mówić A. N. Condorcet, francuski filozof żyjący w XVIII wieku. Podkreślał on naturalną równość obu płci i ich jednakową zdolność do doskonalenia się.

Kobiety zaczęły domagać się takiego samego traktowania jak mężczyźni. Podobnie jak oni, chciały zdobywać wiedzę, wykształcenie, realizować się na płaszczyźnie zawodowej oraz działać w sferze społecznej i politycznej. Jedną z najważniejszych postaci tego okresu jest Maria Skłodowska - Curie, wybitny naukowiec. Jej odkrycia w dziedzinie fizyki i chemii zostały uhonorowane nagrodami Nobla. Do dziś pozostaje jedyną kobietą, która otrzymała dwie takie nagrody.

Do zmiany miejsca kobiety w społeczeństwie przyczyniła się także rewolucja przemysłowa. Exodus wielu mieszkańców wsi do fabryk w miastach spowodował, że na rodzinę musiał zarabiać nie tylko mężczyzna. Coraz częściej w fabrykach zatrudniane były kobiety, które nierzadko wykonywały ciężkie i niebezpieczne zadania.