Nowa kobieta na nowy wiek

Nowy wiek zmienił sposób patrzenia na kobietę i jej rolę istnieją bariery, ale pani może robić, co chce. Także dziś polki przodują w rankingach przedsiębiorczości. Wskaźnik samoztrudnienia pań w Polsce wynosi 36,4 proc. i jest wyższy niż np. w Wielkiej Brytanii.

Polska, wbrew pozorom, nie jest krajem zacofanym pod względem równego traktowania kobiet i mężczyzn. Warto pamiętać, że jednym z pierwszych premierów demokratycznego Rządu po upadku komunizmu w Polsce była Hanna Suchocka. Także dziś wiele pań pełni wysokie funkcje w państwie, warto wspomnieć chociażby o Henryce Bochniarz, jako minister przemysłu, czy Annie Fotydze, która zajmowała prestiżowe stanowisko ministra spraw zagranicznych. Obecnie panie stanowią około 20 proc. posłanek. Taka struktura podziału mandatów utrzymuje się już trzecią kadencję. Jednak trend wskazuje na to, że liczba pań zajmujących się polityką będzie rosnąć. Posłanki stają się też bardziej widoczne i częściej pokazują się publicznie.

Dzięki temu, że Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, przed przedsiębiorczymi kobietami otworzyły się nowe możliwości pozyskania kapitału i podniesienia swoich kwalifikacji. Panie mogą korzystać między innymi z programów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, która ma za zadanie zmniejszanie dysproporcji pomiędzy uczestnikami rynku pracy i wspomaganie grup dyskryminowanych, w tym kobiet. W ramach programów organizowanych jest wiele darmowych, bądź w znacznej części dofinansowanych, szkoleń. Środki na wspieranie przedsiębiorczości można uzyskać także z Europejskiego Funduszu Społecznego.