Romantyczna Matka Polka

Tradycja i historia wskazują kobiecie rolę matki, opiekunki ogniska domowego. Zadaniem kobiety przez wiele wieków było wyłącznie dbanie o dom, męża i dzieci. Jednak, gdy małżonek narażał życie na wojnach, żona pilnowała dobytku i zajmowała się gospodarstwem. Wykonywała, więc zadania typowo męskie.

Poważniejsze zmiany zaszły w polskim społeczeństwie w okresie rozbiorów. Wówczas przed polskimi kobietami stanęło wiele nowych zadań. Z jednej strony były to zadania stricte biznesowe, związane z prowadzeniem gospodarstwa, utrzymaniem rodziny i zapewnieniem jej godnych warunków życia. Z drugiej strony doszły kolejne zadania związane z budowaniem tożsamości narodowej. To właśnie na kobiety spadł obowiązek przekazywania etosu narodowego, tradycji i wiary, które zapewniły ciągłość naszego narodu. Matka Polka z tego okresu stała się symbolem kobiety nieugiętej, poświęcającej się dla dobra dzieci i rodziny.