Szklane ruchome schody

Samo podjęcie pracy zawodowej, to dopiero początek problemów, z jakimi musi sobie radzić kobieta. Jedną z pierwszych barier, jaką może napotkać na swojej ścieżce kariery, są szklane ruchome schody. Pojęcie to funkcjonuje w terminologii socjologicznej i opisuje bariery w osiąganiu awansu przez kobiety w branżach sfeminizowanych.

Nawet w zawodach, w których dominują panie, zajmują one niższe stanowiska, a kadra zarządzająca najczęściej składa się z mężczyzn. Wynika to z przekonania, że mężczyźni nie powinni pracować w zawodach kobiecych, a jeśli już zdecydują się na taką ścieżkę kariery, to jest ona do zaakceptowania wyłącznie, jeśli mężczyzna zajmuje kierownicze stanowisko.