Spotkania nieformalne

Wykluczenie z sieci kontaktów nieformalnych, to kolejny problem, z jakim spotykają się pracujące kobiety. Spotkania nieformalne są częścią funkcjonowania w niektórych środowiskach. Bardzo często możliwość awansu związana jest nie tylko z umiejętnościami danej osoby, ale także z jej pozaformalnymi stosunkami z szefem. Kobiety, z racji tego, że prowadzą dom nie zawsze mogą uczestniczyć w spotkaniach nieformalnych, przez co nie mogą pokazać się z innej strony.