Jakie atesty powinny posiadać płyty warstwowe?

Kupując jakikolwiek produkt chcemy mieć pewność, że spełnia on wszystkie normy i będzie bezpieczny w użytkowaniu. Ta kwestia jest niezwykle ważna w przypadku materiałów budowlanych, które będą stanowić elementy budynków, w których mają przebywać ludzie. W związku z tym wybierając produkt powinniśmy sprawdzić czy posiada on odpowiednie atesty.

Płyty warstwowe, podobnie jak inne materiały budowlane, wymagają spełnienia pewnych norm. Jeśli wymagania zostaną spełnione, a płyty warstwowe cechują się najwyższą jakością, wówczas producent może starać się o atest czy certyfikat. Jednymi z podstawowych atestów płyt warstwowych są Aprobata Techniczna ITB oraz atest higieniczny.

Aprobata ITM zostaje wydana na wniosek producenta, po uprzednim zbadaniu przez Instytut Techniki Budowlanej właściwości płyt warstwowych i ocenę ich przydatności do zamierzonego stosowania. Oczywiście musi być ona wydana na podstawie spełnienia przez płyty warstwowe wszystkich wymagań stawianych przez prawo budowlane.

Atesty higieniczne natomiast są wydawane z upoważnienia Ministerstwa Zdrowia i stanowią gwarancję, że płyty warstwowe są zupełnie bezpieczne dla zdrowia i nie posiadają na niego żadnego negatywnego wpływu. Również ten atest jest wydawany na wniosek producenta.

To wszystko sprawia, że producenci muszą dbać o jakość swoich wyrobów, jakimi są płyty warstwowe. Uzyskanie tych dwóch atestów jest gwarancją, że zakupione płyty warstwowe będą spełniały swoje funkcje i nie emitowały substancji dla nas niekorzystnych.