Analiza użytkowników do których kierowany jest system i ich charakterystyk:

Rodzaje użytkowników:

  • nowi użytkownicy, nie mający wcześniejszych doświadczeń w pracy z systemami komputerowymi, którzy wymagają interfejsu oferującego znaczny zakres wspomagania,
  • niedoświadczeni, ale mający wcześniejszy kontakt z systemami komputerowymi -powinni mieć interfejs elastyczny, oferujący wszechstronna pomoc, lecz umożliwiający rozwój w opanowywaniu przez nich systemu,
  • doświadczeni i eksperci, pracujący z systemem długo i efektywnie, rozumiejący swoje zadanie, umiejący znajdować „skróty” w posługiwaniu się systemem - odpowiada im interfejs bogaty i dający duże możliwości.

Wróć