Cele badań i diagnozy

Celem badań i diagnozy oraz racjonalizacji jest podniesienie efektywności prac biurowych jako usługowych w stosunku do podstawowych funkcji zarządzania, ale również w stosunku do podstawowych funkcji dla których organizacja została powołana. Jest to szczególnie ważne dla tych firm usługowych, które jako organizacje powołane zostały i realizują swoje funkcje właśnie przez wykonywanie prac biurowych, czyli realizację informatycznych, komunikacyjnych, dokumentacyjnych i decyzyjnych funkcji uzytkowych.

Rejestracja stanu istniejącego i jego analiza jest w dużej mierze podstawą zmian w organizacji pracy w sferze komórek administracyjno - biurowych. Przedmiotem badań metod pracy będą rzeczywiste potrzeby informacji na których opiera się praca biurowa oraz możliwości wprowadzenia zmian związanych z zastosowaniem nowych narzędzi i związanych z tym zmian w kwalifikacjach personelu, który będzie w przyszłości korzystał z nowych urządzeń i systemów.

<<<  
[1]  

[2]  
[3]  
[4]